PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

Phần mềm chấm công Wise Eye On 39

Phần mềm chấm công Wise Eye On 39

Phần mềm chấm công miễn phí Wise Eye On39 được sử dụng cùng với các máy chấm công bằng thẻ cảm ứng và các máy chấm công bằng dấu vân tay, máy chấm công khuôn mặt nhãn hiệu Wise Eye, Ronald Jack, ZKTeco đang thịnh hành trên thị trường
Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1

Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1

Wise Eye V5.1 được sử dụng cùng với các máy chấm công bằng thẻ cảm ứng và các máy chấm công bằng dấu vân tay, máy chấm công khuôn mặt nhãn hiệu Wise Eye, Ronald Jack, ZKTeco đang thịnh hành trên thị trường
0782026026 trutaco