CÁC GIẢI PHÁP

Giải pháp chấm công Wise Eye - Giải pháp 3

Giải pháp chấm công Wise Eye - Giải pháp 3

Ở giải pháp này chúng tôi giới thiệu đến quý khách chấm công với phần mềm chấm công được chạy với trình duyệt web như FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge … hay còn gọi là chấm công trên web
Giải pháp chấm công Wise Eye - Giải pháp 2

Giải pháp chấm công Wise Eye - Giải pháp 2

Điều chú trọng ở giải pháp 2 này là nhân viên theo dõi chấm công không tốn thời gian để tải dữ liệu chấm công bằng tay theo định kỳ hàng ngày hay khoản thời gian nào đó, vì cách tải bằng tay đôi khi làm cho nhân viên không nhớ rõ đã tải dữ liệu ở thời gian nào hay là chưa tải và khi họ xem công thì thấy thiếu giờ quá nhiều mà trong khi nhân viên công nhân đi làm và chấm đều hàng ngày.
Giải pháp chấm công Wise Eye - Giải pháp 1

Giải pháp chấm công Wise Eye - Giải pháp 1

Máy chấm công được kết nối đến switch mạng LAN qua cổng RJ45. Chúng ta đặt cho nó một IP cùng lớp mạng với mạng LAN sao cho không trùng với bất cứ IP của các máy vi tính và thiết bị khác trong mạng LAN đó. Sau khi lắp đặt máy chấm công vào vị trí thích hợp ta tiến hành đăng dấu vân tay (khuôn mặt) vào máy chấm công.
0782026026 trutaco