Tổng hợp

Giới thiệu về kiểm soát cửa ra vào

Giới thiệu về kiểm soát cửa ra vào

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào là hệ thống bao gồm các thiết bị được lắp đặt vào cửa để kiểm soát việc ra và vào ở các tòa nhà, văn phòng, các kho bãi, nhà xưởng và phần mềm quản lý. Mỗi văn phòng, tổ chức cần một hệ thống kiểm soát cửa. Nó là quan trọng để bảo đảm rằng chỉ nhân viên được đăng ký với hệ thống mới được vào công sở. Giải pháp của chúng tôi cung cấp hệ thống linh hoạt và ổn định thông qua các hình thức xác nhận bằng thẻ, bằng vân tay và bằng khuôn mặt
0782026026 trutaco