2 3 1 3 4 4
Download
Chú ý! Kể từ ngày 02/01/2020 chúng tôi sẽ dừng cài mới phần mềm chấm công Wise Eye On 39 cho Quý khách hàng. Phần mềm mới được thay thế là Wise Eye On 39 Plus

Cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm phần mềm của chúng tôi. Quý khách có thể liên hệ đại diện bán hàng của chúng tôi tại đây máy chấm công

Xem thêm cách đăng ký máy chấm công
Xem thêm giải pháp chấm công Wise Eye
  • Dữ liệu SQL2008R2 cho Wise Eye V5.1
  • Ngày cập nhật: 18/11/2017 14:45:25
  • Số lần tải: 2548
  • Tải về
  • Fingerprint Driver
  • Ngày cập nhật: 08/06/2014 16:45:25
  • Số lần tải: 2489
  • Tải về
  • Dữ liệu SQL2008R2 Wise Eye On 39
  • Ngày cập nhật: 17/11/2017 10:25:18
  • Số lần tải: 4547
  • Tải về
  • Phần mềm dùng cho các phòng tập Gym
  • Ngày cập nhật: 21/11/2017 11:31:23
  • Số lần tải: 588
  • Tải về
Sản phẩm mới
Liên hệ
 • Cẩm Nhung
 • Kim Oanh
 • Kim Ngân
 • Kim Sung
 • Trần Thu
 • Kyle
 • (08) 39848031-39848032-39848033
 • 0909705743 - 0908853763
 • Email: ky@minhnhan.vn