Chính sách bảo mật thông tin

Trang mạng wiseeye.info chỉ thu thập thông tin cá nhân khách hàng trên trang liên hệ bằng công cụ email khi khách hàng có nhu cầu gửi

Mục đích thu thập thông tin cá nhân khách hàng nhằm sẽ giúp chúng tôi

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
  • Hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu bảo hàng và hướng dẫn sử dụng sản phẩm dịch vụ

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

  • Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, điện thoại trực tiếp.

Thời gian sử dụng thông tin khách hàng

  • Trang mạng wiseeye.info không lưu trữ thông tin khách hàng
  • Chúng tôi luôn lưu trữ thông tin khách hàng trên máy tính chủ tại văn phòng công ty Giải Pháp FingerTas
  • Khi quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếpqua điện thoại 082 22537403 hoặc email ky@fingertas.com

Bảo mật thông tin cá nhân

  • Khi quý khách hàng cung cấp thông tin đến chúng tôi, quý khách hàng đã đồng ý các chính sách trên.
  • Chúng tôi luôn cam kết sử dụng thông tin khách hành đúng mục đích và luôn bảo mật thông tin khách hàng.
0782026026 trutaco