Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600A
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600A

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600A

  • Loại:Máy chấm công thẻ giấy
  • SKU: WSE-2600A

Wise Eye WSE-2600A là c máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Yêu cầu báo giá

0782026026 trutaco