Máy chấm công thẻ giấy

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-7500D

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-7500D

Mã sản phẩm :WSE-7500D

Wise Eye WSE-7500D là máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 232
Xem chi tiết
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800D

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800D

Mã sản phẩm :WSE 2800D

Wise Eye WSE 2800D là máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 212
Xem chi tiết
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800A

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800A

Mã sản phẩm :WSE 2800A

Wise Eye WSE 2800A là máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 139
Xem chi tiết
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600D

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600D

Mã sản phẩm :WSE-2600D

Wise Eye WSE-2600D là c máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 151
Xem chi tiết
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600A

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600A

Mã sản phẩm :WSE-2600A

Wise Eye WSE-2600A là c máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 143
Xem chi tiết
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-7500A

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-7500A

Mã sản phẩm :WSE-7500A

Wise Eye WSE-7500A là máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 170
Xem chi tiết
0782026026 trutaco