MÁY CHẤM CÔNG

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800D

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800D

Mã sản phẩm :WSE 2800D

Wise Eye WSE 2800D là máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 2135
Xem chi tiết
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800A

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE 2800A

Mã sản phẩm :WSE 2800A

Wise Eye WSE 2800A là máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 1802
Xem chi tiết
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600D

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600D

Mã sản phẩm :WSE-2600D

Wise Eye WSE-2600D là c máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 1232
Xem chi tiết
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600A

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-2600A

Mã sản phẩm :WSE-2600A

Wise Eye WSE-2600A là c máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 1361
Xem chi tiết
Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-7500A

Máy chấm công thẻ giấy Wise Eye WSE-7500A

Mã sản phẩm :WSE-7500A

Wise Eye WSE-7500A là máy chấm công thẻ giấy, in kim, tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên, phân biệt mặt thẻ khi in nên tránh trường hợp chấm công sai ngày, tự động đổi màu mực in khi đi làm trể hay về sớm

Lượt xem : 1709
Xem chi tiết
Máy Chấm Công Vân Tay Wise Eye WSE-810A

Máy Chấm Công Vân Tay Wise Eye WSE-810A

Mã sản phẩm :WSE-810A

Wise Eye WSE-810A là máy chấm công bằng vân tay và kiểm soát cửa có dung lượng 10.000 vân tay, 200.000 lần chấm công, tích hợp camera chụp  hình khi chấm công.

Lượt xem : 2464
Xem chi tiết
0782026026 trutaco