Wise Eye TAPusher Server

Phần mềm Wise Eye TAPusher Server là một phần mềm lấy dữ liệu từ xa hoạt động cùng với máy chấm công vân tay, máy chấm công khuôn mặt, máy chấm công thẻ cảm ứng nhãn hiệu Wise Eye, Ronald Jack và ZKTeco có tính năng cloud (ADMS). Phần mềm này giúp cho máy chấm công online liên tục để đẩy dữ liệu mới về cơ sở dữ liệu trên máy chủ. Với tính năng này tiết kiệm được rất nhiều thời gian hơn so với cách kết nối thông thường. TAPusher Server còn là phần mềm máy chủ cho phần mềm chấm công máy trạm Wise Eye TAPusher 86 liên kết dữ liệu từ xa. Hỗ trợ dll SDK .Net Framework liên kết dữ liệu TCP/RJ45 môi trường mạng LAN, Internet, VPN ... từ phần mềm nhân sự - tiền lương bên thứ 3. Mục tiêu phần mềm là để đáp ứng cho khách hàng có nhu cầu triển khai tập trung dữ liệu các máy chấm công về một trung tâm để chấm công tập trung như chuỗi các cửa hàng, các chi nhánh văn phòng, nhà máy, xí nghiệp ....

0782026026 trutaco